สั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์

  1. เลือกของเล่นรถไฟโทมัส ลงในตะกร้า
  2. หลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะทำการสรุปยอดการสั่งซื้อให้ลูกค้าทราบอีกครั้งทางโทรศัพท์
  3. ขอสงวนสิทธิ์ส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่ชำระเงินเข้ามาก่อน เนื่องจากสินค้ามีจำนวนจำกัด
  4. หลังจากที่ลูกค้าทำการชำระเงินค่าสินค้า ก็จะทำการส่งสินค้าให้กับลูกค้าในวันถัดไป ทันทีค่ะ
  5. กรณีที่ได้รับสินค้าล่าช้ารบกวนติดต่อทันที จะได้รีบเช็คให้ค่ะ

การจัดส่ง

  1. ค่าส่งแบบลงทะเบียน